Νέα

Η σφαγή της Σρεμπρένιτσα - μικρό αφιέρωμα του Σημείου

Το Σημείο κάνει ένα μικρό αφιέρωμα για να υπενθυμίσει τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα, την ελληνική συμμετοχή και υποστήριξη της γενοκτονίας.